Pages Menu
Categories Menu
Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy

www.bisnode.pl/firma/?id=2242646&nazwa=ALIOR_BANK_S_A Najlepsze akcesoria samochodowe w internecie a wśród nich nakładki na pedały samochodowe

Przedsiębiorstwa coraz chętniej sięgają po usługi związane z ubezpieczeniami OC w odniesieniu do sytuacji związanych z wypadkami przy pracy, jakim mogą ulec pracownicy w toku wykonywania swoich obowiązków. To rozwiązanie ma swoje plusy, ponieważ w tym układzie to ubezpieczyciel odpowiada za wypłatę świadczeń, a pracodawca (przynajmniej w pierwszej kolejności) nie będzie ciągany po sądach.

Zgodnie z regulacjami ustawowymi wyznaczono granice, w ramach których powinny poruszać się towarzystwa ubezpieczeniowe. Zgodnie z nimi pracodawcę należy ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej podczas lub w związku z wykonywaniem przez zatrudnionego zwykłych obowiązków lub poleceń służbowych, podczas lub w związku z wykonywaniem czynności na rzec pracodawcy (także bez polecenia) oraz w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku.

Na równi z wypadkiem przy pracy w kontekście OC pracodawcy traktuje się incydent w czasie podróży służbowych, podczas szkoleń z powszechnej samoobrony oraz przy wykonywaniu zadań zleconych przez związki zawodowe.